Reštaurácia | Rozvoz 0915 092 169, 0903 420 796Prevádzkar | Akcie 0910 226 964Sledujte nás facebookInstagram

Ochrana osobných údajov

V SOPRANO reštaurácii chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť kvalitné
služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, ktoré sa dajú podľa zákona č.
18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov klasifikovať ako osobné údaje. Pri uchovávaní a
spracovávaní Vašich osobných údajov sú všetky náležitosti tohto zákona dodržiavané v
plnej miere. Pre uskutočnenie rezervácie potrebuje údaje ako:

● E-mail
● Telefónne číslo

Tieto údaje sú uchovávané v našich chránených databázach na našich serveroch. Vaše
údaje spracovávame za účelom vybavenia Vašej rezervácie. Tieto údaje sú takisto nutné pre
náš účtovný systém podľa zákona č.431/2002 Z.z. V prípade, že si želáte svoje údaje z
nášho systému vymazať, kontaktujte nás z predmetného emailu na adresu
restauracia@soprano.sk. Vaše údaje budú odstránené.

Na meranie rôznych štatistík na našej stránke používame nástroje a služby určené pre
internetový marketing, najmä služby spoločnosti Google (AdWords, Analytics, remarketing a
pod.). Pre účely využitia niektorých marketingových nástrojov je potrebné využitie meracieho
kódu služby Analytics ako aj využitie súborov cookies pre šírenie informácií, optimalizácie a
zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev našich webových stránok.

Návštevníci sa môžu odhlásiť z Google Analytics pre inzerciu v reklamných sieťach
prostredníctvom správcu nastavení reklám Google alebo aktivovaním príslušných
obmedzení vo svojom webovom prehliadači. Informácie o správaní sa na našej stránke však
z týchto nástrojov nedokážeme konkrétne priradiť na daného zákazníka.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným
subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne
vybavenie Vašej rezervácie, či poskytnutie konkrétnej služby. Databázu osobných údajov
chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním formulára rezervácie nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov. Potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely nám
udeľujete súhlas na následné marketingové oslovovanie s prípadnými ponukami. V súlade s
§ 28 zákona č. 18/2018 Z.z. máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich
osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na
opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu
osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej
žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania
účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu troch rokov.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu
spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a
poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch,
návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe
nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.
Kupujúci má právo na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane
osobných údajov.

KONTAKTUJTE NÁS

Reštaurácia/Rozvoz:
0915 092 169 / 0903 420 796

Prevádzkar/Akcie: 0910 226 964

E-mail: restauracia@soprano.sk
facebookInstagram
logo Sopráno
Reštaurácia & Pizza
Chabenecká 11
974 11 Banská Bystrica
Sásová - Rudlová
Po - Pi: 10:30 - 16:00
So - Ne: iba objednávky

(neplatí pre spoločenské akcie)

(Polia označené * sú povinné)

CAPTCHA
Slúži na overenie že ste človek.